ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
 
 
   اتصل بنا     مؤسسات الخدمات الجامعية     الخدمات الجامعية     الديوان     الإستقبال   
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
 
 
 

إحصائيات

2009/2010 357472 . 90062 . . 35935 35408 . 1509 .
:
35935 1.47% . 39.90% 31.32% .

2005/2006 27,42% 98661 36,41% 27052 14991092000 74302
2006/2007 28,88% 102938 38,31% 29726 16409830000 77584
2007/2008 29,53% 105732 36,51% 31224 17295801619 85533
2008/2009 30,79% 114980 39,27% 35408 19522571416 90171
2009/2010 31,32% 114752 39,90% 35935 19655520000 90062


graphique 1

graphique 2

 
الديوان
تعريف الديوان
مهام الديوان
التنظيم الإداري
إحصائيات

   
الخدمات الجامعية
المنح
القروض
المساعدة الإجتماعية
السكن الجامعي
الإحاطة النفسية


- 
   
   

Office des oeuvres universitaire pour le sud
Route de l'aéroport Km 0,5 B.P 1094 Sfax 3018
Tel : (+216) 74 243 614 - Fax : (+216) 74 243 735


0,5 . 1094 3018 : 614 243 74 (216+) - : 735 243 74 (216+)